Die UEL zeigt sich überaus erstaunt über die Aussagen von CSV-Präsident Spautz nach denen UEL-Präsident Wurth den sozialen Mindestlohn als Quatsch bezeichnet hätte.

Das ist nicht der Fall, wie man dem genauen Wortlaut leicht entnehmen kann (RTL-Background vom 21/10/2017) :

Roy Grotz :

Kommt mir schwätzen nach e beschen iwwert Soziales. Emmer nees ginn et jo déi Fuerderungen vun Gewerkschaftssäit, nach rezent vum OGBL natiirlech fir deen Mindestloun substantiell a strukturell och an d’Lucht ze setzen. Mir hunn och e rezenten Avis dozou vum Conseil Economique et Social gelies. D’Economie, dir hutt et selwer gesoot, dréit den Ament gudd. Ass et dann elo nët just Zäit grad déi méi vulnerabel Leit dovunner profitéieren ze loossen vun der Akafskraaft, dem Pouvoir d’achat dee jo dann geschaaft gët ?

Michel Wurth :

Ech mengen et muss een 2 Saachen ënnerscheeden.

Dat eent dat ass wifill Geld brauch een hei zu Lëtzebuerg fir kennen dezent ze liewen a wou geet d’Aarmut un an op der anerer Säit wat kann d’Wirtschaft bezuelen als Loun?

Wann ech elo mam 2. Sujet ufänken da soen ech da kann de Patron nëmmen esouvill bezuelen ewéi och deejéinegen deen bei him schafft och als Wäert zur Entreprise kann bäibréngen. Do ginn et Limitten. Well wa mir wëssen dat eisen sozialen Mindestloun deen ronn bei 2.000 € léit méi héich ass ewéi den medianen Loun a Frankräich, da soen ech fir déi kleng Entreprisen aus dem Commerce, aus dem Handwierk oder och fir Industriebetriber déi weltwäit mussen exportéieren do ginn et Limitten déi net ze iwwertreffen sinn. An dofir muss een ënnerscheeden iwwert dat wat een als Sozialpolitik well maachen an iwwert dat wat een als Mindestloun well maachen. Ech ginn iech jo ze iwwerleeën dass wat den Mindestloun ugeet dass deen jo regelméisseg ugepasst gëtt un d’Augmentatioun vun den moyennen Salairen hei am Land.

Roy Grotz :

Dat heescht also wann ech dat elo richteg awer eraushéieren : Immediat a strukturell ass et nee.

Michel Wurth :

Dat ass einfach Quatsch. Dat ass einfach d’ekonomesch Realitéit ze verneinen.

Par contre déi aner Diskussioun dat ass déi wat muss gemaach ginn, wifill brauch een fir ze liewen a Punkto Wunnengen, a Punkto Schoul, an et ass jo an deem Domaine och wou d’Regierung immens vill gemaach huet, de Moien nach elo dass d’Kanner Bicher fir näicht kréien, dass d’Kanner en iPad kréien …

Roy Grotz :

Dat sinn also net just Gadgeten fir iech.

Michel Wurth :

Nee, dass 20 Stonnen Kannerbetreiung gratis ass. Dat ass jo vill méi wäert nach fir een deen manner verdéngt ewéi een deen méi verdéngt. An ech mengen dat muss een alles dobäi kréien a wann et dann net duer geet, dann nennen mer dat eben just eng selektiv Sozialpolitik, da muss een vläicht aner Transferten gebrauchen ob dat elo ass am Domaine vun der CNS oder bëllegen sozialen Wunnengsbau deen mer manifestement net genuch hunn, fir dass déi Leit iwwert d’Bühn kommen. Well ech sinn ganz mat iech d’accord, et ass net an der Rei dass an engem Land dat esou räich ass ewéi Lëtzebuerg dass et do géifen Leit ginn déi einfach net genuch hunn fir kennen dezent ze liewen.

Roy Grotz :

D’Allocation de vie chère upassen déi 2009 agefouert gouf, sie ass net indexéiert, revaloriséieren ? Ass dat eng Mesure déi iech …

Michel Wurth :

Dat ass eventuell och eng Méiglechkeet. Et muss een et eng Kéier global kucken wéi vill Transferten sinn et, wat ass dat wäert, a wifill brauchen d’Leit, da kann een dat och kucken. (...)

 

Die Wahrheit ist, dass die UEL in ihrer Geschichte das Prinzip des gesetzlichen Mindestlohns nie in Frage gestellt hat, sondern sich im Gegenteil darum sorgt, dass das Leben mit dem Mindestlohn in Luxemburg zunehmend schwer wird. Allerdings zwingt der wirtschaftliche Sachverstand zur Einsicht, dass man das Problem mit einer Mehrbelastung der Betriebe über die Gehälter nicht wird lösen können.

Wie alle ernsthaft Interessierten wird Herr Spautz die Anliegen der UEL zu diesem Themenbereich im RTL-Background Gespräch mit Herrn Wurth nachlesen können.

Darüber hinaus ist der UEL sehr daran gelegen, der Karikierung ihrer Positionen durch direkte Gespräche entgegen zu wirken. Dies tut sie gern mit der CSV sowie mit allen anderen politischen Gesprächspartnern.

 

Document

La promotion de la compétitivité de l’économie nationale est un souci majeur et constant de tous les acteurs économiques. Pour assurer une croissance économique durable, pérenniser les systèmes de sécurité sociale et financer le progrès social, il est indispensable d’améliorer constamment l’attractivité et la compétitivité de l’économie luxembourgeoise par la mise en place d’un environnement législatif et réglementaire favorable aux entreprises.

L'UEL élabore, de concert avec ses membres, les positions des entreprises sur des sujets interprofessionnels, les défend auprès des pouvoirs publics et des syndicats et les présente aux médias. L’UEL s’engage activement dans le débat sociopolitique, dans le respect du développement durable et de la responsabilité des entreprises.

 

 

Sur tous les sujets qui sont de son domaine de compétence, l'UEL est régulièrement amenée à élaborer des dossiers de fond pour soutenir ses prises de positions. Les domaines concernés sont : l'économie et la fiscalité, l'emploi et les relations de travail, la sécurité sociale, le développement durable, l'éducation et la formation, la simplification administrative, la concurrence... En toute transparence, l'UEL publie ses réflexions.